Kategori:
Frukost
Datum:
2020-02-26 16:30 - 18:00

Beskrivning

anmalan

Hur ska vårt företag hantera reklam och kommunikation genom influencers och social media?

Värdet av den marknadsföring som når ut till marknaden via s.k. influencers ökar stadigt. Fler företag
använder sig av influencers som en del i sin marknadsföring. Men fenomenet influencers ger också upphov
till olika frågor, vad får man göra och vad bör se upp med. Företagets värdefulla varumärke, ja till och med dess
börsvärde kan snabbt raseras till följd av klavertramp eller negativ kommunikation i sociala medier.

Några av frågorna som belyses i detta seminarium:
Begrepps-plocke-pin; när är det reklam, åsiktsbildning eller visselblåsning?
Omtag för influencers? Reflektioner från den nyligen avgjorda Kissie-domen.
Vad ska företag tänka på när man anlitar influencers?
Kan företagets egna anställda betraktas som influencers och vad gäller i så fall?
Vad kan vara lämpligt att inkludera i företagets kommunikationspolicy?

Föreläsare: Karin Broman, Senior Legal Counsel på Fondia Legal Services
Karin Broman, Senior Legal Counsel på Fondia Legal Services AB på göteborgskontoret. Karin har förutom juristexamen
en executive MBA med mer än sjutton års erfarenhet som bolagsjurist i näringslivet samt erfarenhet från ombudssidan
genom nuvarande arbetsgivare Fondia och dessförinnan IPQ där hon var Head of Legal. Karins mångåriga erfarenhet
som chefsjurist (Vice President Chief Legal and IP Counsel) har givit henne erfarenhet av att förstå organisationens
behov och därefter integrera juridiken in i organisationen genom riktlinjer och rutiner som alla medarbetare kan ta till sig.
Karin har också mångårig erfarenhet av styrelsearbete, antingen som ordförande, ledamot eller som stöd till styrelsen.
Karins fokus har alltid under alla år legat på immaterialrätt, kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt. Karin sitter i juryn för
Venture Cup Väst sedan många år samt är ledamot i styrelsen för VIRK – Västsvenska ImmaterialrättsKlubben.
På Fondia leder Karin arbetet i gruppen IP & Tech och Karin har skrivit ett antal artiklar om Kissie-domen och tidigare
hållt workshopar i ämnet influencer marketing.

Välkommen till United Spaces, Östra Hamngatan 16

Samarbetspartners:

  gbgco     uslogga             gplogotyp           aveny production logo        handelsmarketing

Instagram

instagram banner

Facebook

facebook banner

Linkedin

linkedin banner

Nyhetsbrev anmälan

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input