Kategori:
Frukost
Datum:
2018-04-20 07:30 - 08:45

Beskrivning

anmalan

DELTAGARE

Genom att involvera kunden i alla steg i sin produkt och serviceutveckling har SJ under de tre senaste åren fått allt nöjdare kunder.
Kom och lyssna på hur ett arbetssätt fokuserat på kundupplevelse, att jobba nära med olika kunder för att förbättra alla stegen i
kundresan och att involvera olika målgrupper i arbetet att utveckla nya erbjudanden och förbättra nuvarande produkter har gett
tydliga resultat i allt högre kundnöjdhet.

Välkommen till Convendumhuset, Kungsportsavenyn 21

Samarbetspartners:

  gbgco        convendum         gplogotyp       svmassan      tv4    ihm        aveny production logo   handelsmarketing

Instagram

instagram banner

Facebook

facebook banner

Linkedin

linkedin banner

Nyhetsbrev anmälan

  1. Namn*
    Invalid Input
  2. E-post*
    Invalid Input
  3. Telefon*
    Invalid Input